NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT PSYCHOTERAPII

Psychoterapia jest rodzajem pomocy psychologicznej skierowanej do osób przeżywających trudności  osobiste, małżeńskie lub rodzinne, z którymi nie potrafią sobie skutecznie poradzić. Jest to zatem forma  leczenia. Psychoterapia może być także formą rozwoju w sytuacji, kiedy osoba funkcjonuje dobrze ale chce po prostu lepiej siebie poznać – swój sposób przeżywania, funkcjonowania w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także odkryć i uruchomić własne zasoby i potencjały. 

Profesjonalny psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia wyższe, uzyskując tytuł magistra w danej dziedzinie lub lekarza medycyny, posiada certyfikat psychoterapeuty lub jest na drodze do uzyskania takiego certyfikatu. Osoba taka powinna kształcić się ustawicznie w dziedzinie psychoterapii, dbać o własny rozwój zawodowy, uczestnicząc w różnych formach terapii własnej oraz superwizować swoją pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii (osoby nadzorujące psychoterapeutów) a także szanować standardy etyczne. Każdy pacjent ma prawo zapytać swojego psychoterapeutę o jego kwalifikacje.

Decyzja o podjęciu psychoterapii to bardzo ważna decyzja. Każda Osoba, która zaczyna zastanawiać się nad własną psychoterapią, która rozważa „za i przeciw”, poszukuje „informacji na temat”, w istocie uruchamia w sobie tę decyzję… Wówczas wystarczy już tylko pozwolić jej dojrzeć…  

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą jeszcze nie jest psychoterapią. Jest to rodzaj konsultacji (czasem może być ich kilka), podczas której terapeuta rozmawia z daną Osobą o tym, co jest problemem oraz co dana Osoba chce osiągnąć w psychoterapii. Następnie terapeuta rozpoznaje, czy psychoterapia jest dla danej Osoby najlepszą w tym momencie formą pomocy oraz wstępnie ocenia jak długo może ona potrwać. Jeśli efektem takiej konsultacji jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, wówczas dochodzi do zawarcia tzw. kontraktu terapeutycznego, czyli ustnej umowy między daną Osobą a terapeutą, ustalającej cel terapii, czas jej trwania, częstotliwość spotkań oraz inne ważne dla procesu leczenia kwestie. Ustalenia te będą obowiązywały przez cały czas trwania terapii.  

Psychoterapia w podejściu ericksonowskim – w którym pracuję – trwa najkrócej jak to jest możliwe. Bardzo indywidualne podejście do osoby i jej problemu sprawia, iż czas trwania terapii także ustalany jest indywidualnie. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu spotkań, ale bywa i tak, że może trwać dłużej (nawet kilka lat). Spotkania najczęściej odbywają się jeden raz w tygodniu, a bywa i tak – zwłaszcza w przypadku terapii rodzinnej czy małżeńskiej – że raz na 2-3 tygodnie, gdyż zmiany zachodzą szybciej, kiedy w terapii uczestniczy rodzina. Pojedyncze spotkanie w przypadku terapii indywidualnej trwa 50 minut, a w przypadku terapii rodzinnej lub małżeńskiej 60 minut. Każda psychoterapia prowadzona w prywatnym gabinecie wymaga inwestycji czasowej i finansowej.

Psychoterapeuci najczęściej pracują w czterech głównych nurtach: psychoanalitycznym, humanistycznym, behawioralno – poznawczym i systemowym. Każdy z nich koncentruje uwagę na innych aspektach funkcjonowania człowieka. Psychoanalityczny skupia uwagę na tym, co działo się w przeszłości danej osoby i miało znaczący wpływ na to, jak jest dzisiaj. Humanistyczny skupia uwagę na tym, jak dana osoba przeżywa siebie w danej chwili, jak bardzo jest siebie świadoma – swoich emocji i zachowań. Poznawczo – behawioralny analizuje myślenie i zachowanie badając jak jedno wpływa na drugie i dowodząc, że zmiana myślenia, przekonań, sądów może poprawić samopoczucie. Z kolei systemowy poszukuje uwarunkowań problemów jednostki w rodzinie, w której ta jednostka wzrastała i żyje. Psychoterapeuci w swej pracy często integrują te podejścia. Korzystają też z osiągnięć i założeń innych szkół psychoterapii.

Każdy psychoterapeuta pracuje inaczej. Podejście w jakim pracuję nazywane jest ericksonowskim od nazwiska twórcy – amerykańskiego lekarza Miltona Ericksona. Podejście to charakteryzuje się tym, iż każdą osobę traktuje się w sposób wyjątkowy, indywidualnie rozpatrując jej psychologiczną sytuację. Praca z każdą osobą oparta jest na założeniu, że z całą pewnością posiada ona w sobie siłę, zasoby, zdolności i możliwości, które wystarczy uruchomić, aby służyły jej w życiu, pozwalając skutecznie przezwyciężać trudności i się rozwijać. Jest to zatem podejście niezwykle ciekawe, kreatywne i intrygujące dla obu stron – zarówno dla klienta jak i terapeuty. Podejście to wzbogacam o pracę systemową, która uwzględnia cały kontekst rodzinny, dlatego zapraszam do psychoterapii rodziny i pary, zaś w psychoterapii indywidualnej często podejmuję refleksję systemową nad problemem pacjenta.

Przebieg psychoterapii

Pomoc psychologiczna

Psychoterapia jest skierowana dla osób przeżywających trudności, z którymi nie potrafią sobie skutecznie poradzić. Na tym etapie zastanawiając się nad własną psychoterapią, uruchom w sobie decyzję. To pierwszy krok na drodze do wyzwolenia. Drodze ku lepszemu życiu. Wówczas wystarczy już tylko pozwolić jej dojrzeć…

Pierwsze Spotkanie

Wybór dobrego psychoterapeuty to bardzo ważna kwestia. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą jeszcze nie jest psychoterapią. Jest to rodzaj konsutlacji. 

Podjęcie Decyzji O Rozpoczęciu Psychoterapii​

Po wstępnych konsultacjach odnośnie oczekiwań Osoby, jej problemu i dobrania najodpowiedniejszej pomocy. Następuje moment zawarcia tzw. kontraktu terapeutycznego czyli ustnej umowy między daną Osobą a terapeutą.

Praca podczas wspólnych sesji

Ten etap jest bardzo indywidualny. Zgodnie z podejściem w jakim pracuję trwa najkrócej jak to możliwe. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu spotkań, ale bywa i tak, że może trwać dłużej. Spotkania odbywają się najczęściej jeden raz w tygodniu.

Ku pełni życia

Siłę, zasoby, zdolności i możliwości – masz je wszystkie w swoim życiu. W trakcie psychoterapii pomagam je w Tobie uruchomić, by służyły Ci w życiu, pozwalając skutecznie przezwyciężać trudności i się rozwijać.