KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH tzw. RODO

Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny dr Renata Kleszcz Szczyrba z siedzibą w Rybniku (44-200)
  przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 501 568 470, drogą poczty e-mail na r.szczyrba@wp.pl oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.psycholog-rybnik.com. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.
 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Gabinet Psychologiczny dr Renata Kleszcz-Szczyrba.
 • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE JOANNA JASIŃSKA ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Gabinetu (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

   

  W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

 

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.