Praktyka psychoterapeutyczna od 2002 roku

dr n. hum. Renata Kleszcz-Szczyrba

Posiadane kwalifikacje

  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

  • Ukończone całościowe szkolenie w zakresie stosowania podejścia ericksonowskiego w psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (Zaświadczenie nr 50/2008)

  • Ukończony Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Dyplom nr 241/K.11/2020)

  • Szkolenie z analizy prenatalnej i psychoterapii więzi prenatalnej w Akademii Prenatalnej w Krakowie (2023 – nadal)

  • Psychoterapeuta na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP i EAP.

  • Ustawiczne szkolenia w dziedzinie psychoterapii od 2001 roku w rekomendowanych ośrodkach szkolących w Polsce i zagranicą

  • Praca w zawodzie psychologa od 2000 roku (Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)

  • Praca w zawodzie psychoterapeuty od 2002 roku (Polski Instytut Ericksonowski filia Katowice, Katowicki Instytut Psychoterapii, Gabinet Psychologiczny w Rybniku)

  • Praca psychoterapeutyczna pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii od 2002 roku

  • Członek PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz ISPPM (Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Pre- i Perinatalnej)

Publikacje

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), Skrzydlaty Delfin, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice. ISBN 978-83-8099-064-7

Kleszcz-Szczyrba R. (2020), Witraże w ciemności”, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka: książka niosąca światło, (wydanie drugie poprawione), Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice. ISBN 978-83-8099-118-7

Kleszcz-Szczyrba R. i współautorzy (2021), Dobre praktyki postępowania z pacjentem oraz jego rodziną w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawa. ISBN 978-83-957052-0-5

Kleszcz-Szczyrba R. (2021), Wgląd prenatalny w psychoterapii: zarys problematyki i prezentacja wybranych metod pracy terapeutycznej, W: „Oblicza Życia”: Księga Jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Wydawnictwo Episteme, Lublin, ISBN 978-83-65172-55-6

Kleszcz-Szczyrba R. (2023), Droga Pojednania, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań. ISBN 978-83-7014-959-8

 

Najważniejsze (recenzowane):

Kleszcz – Szczyrba R. (2001). Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka, W: K. Popiołek [red.], Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Wydawnictwo SPA, Poznań, s. 223-243.

Kleszcz – Szczyrba R. (2010). „Pomagać sobą” – rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty. W: Psychoterapia, 4 (155), s. 61-72.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy – perspektywa psychoterapeutyczna. W: M. Górnik – Durose, J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza. Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 305-320.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Postrzeganie zmian w autoportrecie psychologicznym przez kobiety po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 54, nr 2, s. 141-157.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Czynniki utrudniające przebieg żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym – rozważania teoretyczne. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom 2, Wydawnictwo CPPP Scientific Press, Lublin.

Kleszcz – Szczyrba R. (2012). Uwarunkowania zmiany w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 55, nr 1, s. 41-57.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Wybrane cechy pacjenta i terapeuty a powodzenie psychoterapii na przykładzie filmu „Buntownik z wyboru”. W: M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem, s. 151-181, ISSN 0208-6336.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). „Nikomu o tym nie mówiłam” – psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym. Etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim. W: Psychoterapia 2 (169), s. 19-30.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Czas i przestrzeń w psychoterapii – ujęcie problemowe. W: Psychiatria i Psychoterapia, tom 10, nr 1, s. 23-36, ISSN 1895-3166

Kleszcz-Szczyrba R. (2014), Witraże w ciemności, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka. Książka niosąca światło, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice, ISBN 978-83-7030-942-8.

Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) (2016). Utrata i żałoba – teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, ISSN 0208-6336.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba – teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 111-121, ISSN 0208-6336.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Strata prenatalna i perinatalna jako wyzwanie naszych czasów?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba – teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 145-154, ISSN 0208-6336

Kleszcz-Szczyrba R., (2017), Specyfika żałoby rodziców po okołoporodowej stracie dziecka (w kontekście hospicyjnej opieki perinatalnej), W: Buczek M., Cieśla A., Ocalić nadzieję – rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Tischnera, Kraków, s.73-79.

Kleszcz-Szczyrba R. (2018), Żałoba jako doświadczenie transowe, W: Bomber K., Ochotny P. (red.) Oswoić jaskółkę… czyli ze śmierci do życia, Wydawca: Doktoranci Teologii Pastoralnej UKSW, Warszawa, s. 13-27, ISBN: 978-83-940856-3-6

Kleszcz-Szczyrba R., (2018), „Godna śmierć u początku życia” – idea hospicjum perinatalnego jako realizacja prawa człowieka do życia, [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji 70 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa, s. 198-218, ISBN 978-83-950934-2-5

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), Rozwód małżonków czy rozwód rodziców? – pomieszanie ról w sytuacji rozwodowej i ich wpływ na dobro dziecka. Refleksja psychologiczna. [w:] B. Kmieciak (red.), Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 119-135, ISBN 978-83-8160-697-4

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), Rodzina ekologiczna przyszłością ludzkości. Wspólne elementy zawarte w nauczaniu Pawła VI, Jana Pawła II oraz w pedagogice szensztackiej i koncepcjach antropologicznych prof. W. Fijałkowskiego. W: Fides et Ratio, tom 39, nr. 3, s. 239-251, ISSN 2082-7067

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), „Wczoraj, jutro i w międzyczasie” – ciągłość tożsamości ukazana w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury. Analiza psychologiczna. W: Brzoska S., Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury, Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań, s. 86-98, ISBN 978-83-66015-65-4.

CZYNNE UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH:

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Nikomu o tym nie mówiłam” – psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym (etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim).

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze” – psychoterapia pacjenta z katarem psychogennym w kontekście systemowym.

(2008) I Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Szlaki w psychoterapii”, Katowice 23-25 listopad 2008.
Referat: Miejsce terapii ericksonowskiej na mapie psychoterapii

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza”, Zakopane 15-17 maja 2009.
Referat: Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy – perspektywa psychoterapeutyczna.

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009.
Referat: „Dialogi z jedzeniem w tle” – transowe ujęcie problematyki zaburzeń odżywiania się.

(2009) II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „I co po Freudzie?”, Katowice 25-27 listopad 2009
Referat: Czas i przestrzeń w psychoterapii – od Freuda do wczoraj.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: „Luzik i zapięty guzik” – psychoterapia pary małżeńskiej w ujęciu ericksonowskim.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: „Śmierć nieuznana” – psychologiczne komplikacje w przebiegu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym. Analiza uwarunkowań.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: Zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka i jej uwarunkowania.

(2011) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia w medycynie, medycyna w psychologii” pt. „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”, Lublin 23 – 24 wrzesień 2011
Referat: Czynniki utrudniające przebieg procesu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym – analiza teoretyczna.

(2012) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna”, Kraków 19-21 październik 2012
Referat: „Pomagać sobą” – rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty.

(2013) 27th Conference of the European Health Psychology Society „Well-being. Quality of Life and Caregiving”, Bordeaux, France,
July 16-20 2013
Poster: Change in psychological self-portrait of widows and conditions of this change.

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”, Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”, Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: „Ciche straty” – radzenie sobie ze strata prenatalnymi i perinatalnymi jako wyzwanie naszych czasów?

(2014) Konferencja Naukowa „Schizofrenia w rodzinie – pomoc rodzinom w sytuacji choroby”, Rybnik, 23 października 2014
Referat: „Po co rodzinie schizofrenia?” – systemowe rozumienie choroby

(2015) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”, Warszawa: 22 maja 2015
Referat: „Proces żałoby jako doświadczenie transowe”

(2015) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu”, Kraków 16-18 październik 2015
Referat: „(Nie)pamiętana żałoba” – perinatalna strata bliźniaka jako determinanta jakości życia (studium przypadku).

(2017) Konferencja Naukowa „Doceńmy każde życie”, Sejm RP, Warszawa 28 stycznia 2017
Referat: Hospicjum Perinatalne nadzieją na godne przyjęcie każdego życia – aspekt psychologiczny.

(2017) Konferencja Naukowa „Ocalić nadzieję”, Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Kraków 11-12 marca 2017
Referat: Specyfika żałoby u rodziców po okołoporodowej stracie dziecka.

(2018) Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem „Sapere”, 17-18 marca 2018, Kraków.

(2019) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”, 17-18 maja 2019, Katowice.

(2021) I Konferencja Analizy Więzi Prenatalnej pt. „Więź zaczyna się przed narodzinami”, 20 marca 2021, Warszawa.