Terapia indywidualna

zapraszam osoby dorosłe

czas jednej sesji 50 minut

Terapia małżeńska

zapraszam małżeństwa i pary żyjące w związkach nieformalnych 

czas jednej sesji 60 minut

Terapia Rodzinna

zapraszam rodziny, a pracuję z rodziną zawsze,
gdy problem dotyczy dziecka

czas jednej sesji 60 min